Beoordeel deze pagina
8/10 (3)
Bedankt voor uw beoordeling

BKR notering

Bijgewerkt op Tuesday 28 January 2020

Veel huizenkopers zijn niet exact op de hoogte van hun BKR registratie. Niet alleen betalingsachterstanden worden opgenomen in het BKR register. Ook aankopen waarbij u een betalingsplan afsluit kunnen ervoor zorgen dat u bij het BKR wordt geregistreerd. Neem bijvoorbeeld een telefoonabonnement of een private leasecontract. Ook dergelijke leningen, creditcards of rood staan op een lopende rekening zorgen ervoor dat uw maximale hypotheek lager kan uitvallen dan u had verwacht.

Snel naar:


BKR registratie

Alle kredieten die worden afgesloten staan geregistreerd, maar dit is niet altijd negatief. Er zijn meerdere soorten BKR registraties. Zo staat er in het register of u rood kunt staan op uw rekening en of u een creditcard heeft. De centrale registratie van alle kredieten heeft voordelen. Als u geen betalingsachterstanden heeft dan kan de kredietverstrekker zien dat uw betaalgedrag in orde is en dat het risico op wanbetaling laag is. Het wordt lastiger als u wel betalingsachterstanden heeft of had.

Onderhandse leningen, studieschulden en hypotheken staan niet geregistreerd bij het BKR. Hypotheekschulden worden pas geregistreerd als er een betalingsachterstand is van drie maandtermijnen. De betalingsachterstanden die u heeft bij woningcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en de belastingdienst worden ook niet geregistreerd bij het BKR.

Gevolgen BKR-notering voor uw hypotheek

Bij het afsluiten van een lening hoeft een BKR-registratie niet altijd nadelige gevolgen te hebben. Veruit de meeste Nederlanders die bij stichting BKR zijn geregistreerd, staan daarin wegens een lening die altijd keurig op tijd afbetaald wordt. Bij het aanvragen van een hypotheek of een andere lening heeft zo’n registratie geen negatieve gevolgen. Ook als u ooit wel een betalingsachterstand had, hoeft dit niet te betekenen dat uw hypotheekaanvraag meteen wordt afgewezen. De kredietverstrekker kan via het BKR zien dat u een betalingsachterstand heeft (gehad). Vervolgens is de keuze aan de geldverstrekker of u een nieuwe lening kan aangaan.

Wanneer u een negatieve BKR-notering heeft, dan betekent dit dat u een betalingsachterstand hebt op een afgesloten krediet, schuld of lening. Indien u een hypotheek wilt afsluiten controleert de hypotheekverstrekker bij het BKR of u geen negatieve notering (meer) heeft. Als u een negatieve notering blijkt te hebben kan het zijn dat u geen hypotheek kan krijgen of dat de hypotheek lager uitvalt. Pas 5 jaar nadat u de betalingsachterstand volledig heeft afbetaald verdwijnt de registratie bij het BKR.

Zolang de negatieve BKR-codering zichtbaar is kunt u in sommige gevallen géén hypotheek afsluiten. Wel bestaan er financieringsconstructies zoals woninglease waarbij u met een herstelde betalingsachterstand toch eerder een huis kunt kopen.

BKR status opvragen

Via de BKR website kunt u een papieren overzicht van uw BKR-status toegestuurd krijgen. Hier zijn kosten mee gemoeid voor het identificeren en bezorgen. U kunt ook een jaarabonnement kiezen. Zo kunt u een jaar lang online uw gegevens inzien en krijgt u eveneens updates als er wijzigingen plaatsvinden. Bij een jaarabonnement kunt ook zien wie uw gegevens hebben bekeken.

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de gevolgen van eventuele schulden, leasecontracten of abonnementen voor uw hypotheek. Als u meer wilt weten over de gevolgen van uw BKR status op uw maximale hypotheek kunt u met een onafhankelijk hypotheekadviseur in gesprek gaan.

De verschillende BKR-coderingen

Elke situatie van betalingsachterstand kent een eigen BKR-codering:

  • De BKR-codering A betekent dat u een betalingsachterstand heeft. U hebt een of meerdere rekeningen niet (op tijd) betaald of uw maandelijkse kredietlasten niet betaald. De kredietverstrekker meldt dit bij de stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort wanneer deze achterstand wordt gemeld. Voor een telefoonabonnement wordt de achterstand bijvoorbeeld na twee betaaltermijnen gemeld bij de stichting BKR. Het is goed om te weten dat de achterstandscodering verder niets aangeeft over de hoogte van het bedrag.
  • De BKR-codering H betekent dat u in de herstelfase van uw achterstand bent. De H wordt pas vermeld wanneer u weer bij bent met de betalingen. Wanneer u een betalingsachterstand snel oplost kunt u aantonen dat er geen sprake is van structurele betalingsproblemen, maar slechts een eenmalige fout. Vijf jaar na het herstel van de betalingsachterstand wordt de H codering weer verwijderd.

Verder zijn er vijf verschillende (sub)codes om de betalingsachterstand nader toe te lichten:

  • Code 1

Er is een aflossings- of schuldregeling tussen u en de kredietverstrekker getroffen, nadat de achterstallige betaling is ontstaan.

  • Code 2

De openstaande schuld wordt in één keer opgeëist. U moet in één keer het gehele bedrag terugbetalen aan de schuldeiser.

  • Code 3

De schuld wordt afgeboekt of kwijtgescholden. Bij afboeking staat er geen einddatum vermeld. De schuldeiser laat het dossier voorlopig rusten. Wanneer er sprake is van kwijtschelding wordt er wel een einddatum vermeld.

  • Code 4

De kredietverstrekker heeft geen contact kunnen leggen met de schuldenaar. Code 4 is een zeer ongunstige code om te hebben, zeker als u een hypotheek wilt afsluiten.

  • Code 5

Er is een preventieve betaalregeling getroffen voor een hypotheek. Code 5 is ingevoerd per 1 januari 2010. Code 5 is, in tegenstelling tot andere coderingen, van tijdelijke aard. Na beëindiging van de betaalregeling wordt code 5 verwijderd.


Hypotheek na herstel BKR-codering

Nadat een schuld wordt geregistreerd met code H moet u nog 5 volledige jaren wachten tot de codering wordt verwijderd. Ook als u de achterstallige betalingen al heeft ingehaald. Tot die tijd is het lastig om een nieuw lening, zoals een hypotheek, af te sluiten.

Vraagt u toch een hypotheek aan terwijl de herstelperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, dan riskeert u een kans op afwijzing van de aangevraagde hypotheekofferte. U kunt mogelijk wel een rekening verwachten voor gemaakte advies- en behandelingskosten.

In vijf jaar tijd kan er een hoop veranderen. Dat u in het verleden betalingsachterstanden had, wil niet zeggen dat u nu of in de toekomst weer betalingsproblemen krijgt. Het kan tijdens de herstelperiode helpen om een kredietverstrekker duidelijk te maken dat uw financiële situatie is gewijzigd.

Studieschuld en hypotheek

Studenten zijn tijdens hun studietijd vaak aangewezen op een lening bij DUO. De studieschuld kan flink oplopen over de jaren en dat heeft gevolgen voor uw maximale hypotheek. Een studieschuld wordt niet geregistreerd bij het BKR. Dat betekent dat een kredietverstrekker niet kan controleren of u een studieschuld heeft en hoe hoog die studieschuld is. U moet echter zelf de studieschuld vermelden bij uw hypotheekaanvraag. Na een ‘inkomens-lasten-toets’ waarin uw studieschuld en eventuele andere leningen worden meegenomen kan de hypotheekverstrekker beoordelen wat u maandelijks kunt besteden aan hypotheeklasten.

Het melden van een studieschuld heeft gevolgen voor de hoogte van uw hypotheek. Toch is het belangrijk om eerlijk te zijn over de openstaande schulden. U wilt immers niet in de problemen komen met te hoge maandlasten. Bovendien is het melden van een studieschuld wettelijk verplicht. Wanneer u dit achterwege laat, pleegt u fraude. Als de fraude wordt ontdekt kunt u in de toekomst problemen krijgen bij het aanvragen van andere leningen of het openen van een nieuwe rekening.

Tevens heeft u geen recht meer op de Nationale Hypotheek Garantie die u wellicht heeft afgesloten bij uw hypotheek.

Voor meer informatie over de gevolgen van een studieschuld of andere leningen kunt u terecht bij een hypotheekadviseur.

Laat u goed adviseren

Laat u goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maakt u een goede keuze en kunt up profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts
  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

200.000+ Klanten geadviseerd

Wij zijn een landelijk werkende organisatie. Dit betekent dat waar u ook woont, onze adviseurs hebben altijd een kantoor bij u in de buurt. De adviseurs komen ook graag bij u aan huis voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek. Zo kunnen wij zonder dure huisvestigingskosten, de klant tegen een lager tarief een persoonlijke service bieden.

Ruim 280 ervaren hypotheekadviseurs staan klaar om u binnen enkele dagen van maatwerk advies te voorzien. Uw eigen adviseur begeleidt voor u het gehele traject van begin tot eind.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?