Beoordeel deze pagina
10/10 (1)
Bedankt voor uw beoordeling

Starterslening met combinatielening

Bijgewerkt op Wednesday 12 February 2020

U bent starter en u wilt voor het eerst een eigen woning kopen. Alleen de woning die u op het oog heeft is eigenlijk iets te duur. Wellicht biedt een starterslening uitkomst.

Met de Starterslening kunt u tot wel 20% van de waarde van de woning extra lenen. Het is een extra lening bovenop uw eerste hypotheek met NHG, speciaal voor starters op de woningmarkt.

Aflossen

Tijdens de eerste drie jaar van de Starterslening betaalt u geen aflossing en rente. U gaat pas aflossen en rente betalen over de starterslening als u genoeg inkomen heeft om deze lasten te dragen.

Snel naar:


De combinatielening

Sinds 1 januari 2017 zijn de voorwaarden van de starterslening gewijzigd. U krijgt nu automatisch een combinatielening bij de Starterslening. De combinatielening is een soort leenfaciliteit binnen uw Starterslening.

Tijdens de eerste drie jaar betaalt u de aflossing van de Starterslening met uw combinatielening. Voor de combinatielening zelf betaalt u in deze periode geen aflossing en rente, net zoals voor de Starterslening. Als deze periode verstreken is gaat u alleen aflossen als u dat kunt betalen.

Voorbeeld

U heeft een Starterslening van €15.000. Het bijbehorende rentepercentage is 3%. Volgens de wet moet u maandelijks aflossen op uw Starterslening. Daar gebruikt u de combinatielening voor.

Na 1 maand neemt uw Starterslening af met €37,50 naar €14.962,50. Met uw combinatielening heeft u namelijk €37,50 afgelost. Tegelijkertijd neemt uw schuld in de combinatielening daardoor met €37,50 toe. Uw Starterslening blijft in totaal dus €15.000,-.

Iedere maand verplaatst er dus een gedeelte van uw Starterslening naar uw combinatielening. Als u na 3 jaar voldoende inkomen heeft gaat u 3% rente betalen voor beide leningen en het aflossen. De rente van de eerste 3 jaar wordt kwijtgescholden.

Wanneer start u met het aflossen Starterslening?

Tijdens de eerste drie jaar lost u wel af op de Starterslening, maar hiervoor gebruikt u uw combinatielening. U voelt het daardoor nog niet direct in de portemonnee. Als u voldoende inkomen heeft, gaat u na deze periode van drie jaar rente en aflossing betalen voor beide leningen. U betaalt maandelijks één bedrag, waarmee u de lasten van de Starterslening en de combinatielening tegelijkertijd betaalt.

Het rentetarief is voor beide leningen hetzelfde. De rente die u voor uw Starterslening betaalt, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor de rente die u voor de combinatielening betaalt.

Hertoets

Kunt u de beide leningen nog niet (volledig) betalen? Vraag dan een hertoetsing aan. Bij de hertoets wordt uw inkomen opnieuw getoetst. Als uit de hertoets blijkt dat u onvoldoende verdient om de lasten te betalen, dan hoeft u tot het moment van de volgende hertoets nog steeds geen (of gedeeltelijk) rente en aflossing te betalen. Er zijn hertoetsen mogelijk na 3, 6, 10 en 15 jaar.

Looptijd

Na 30 jaar moet u de Starterslening inclusief combinatielening afgelost hebben. Heeft u gedurende de hele periode te weinig inkomen gehad om de lasten te betalen? Dan is het bedrag van uw Starterslening volledig overgeheveld naar de combinatielening. Dit bedrag moet u in één keer aflossen uit eigen middelen. Als u dit niet kunt, kan het gevolg zijn dat u uw woning moet verkopen. Tijdens de looptijd kunt u altijd kosteloos aflossen op uw Starterslening en combinatielening.

Hoe lost u de Starterslening en combinatielening af?

Uw Starterslening en combinatielening hebben een annuïtaire aflosvorm. Maandelijks betaalt u een vast bedrag. Dit bedrag is de annuïteit en bestaat uit rente en aflossing. U lost iedere maand een klein stukje af op uw Starterslening en uw combinatielening. Na een periode van 30 jaar heeft u beide leningen volledig afgelost.

Dankzij de maandelijkse aflossingen neemt de hoogte van de schuld steeds af. Omdat uw schuld afneemt, bent u ook steeds minder rente verschuldigd. Maandelijks betaalt u echter een vast bedrag. De verhouding tussen de rente en aflossing wijzigt dus elke maand. U gaat steeds minder rente betalen en steeds meer aflossen.

Waarom is de combinatielening toegevoegd aan de Starterslening?

Sinds 1 januari 2013 moet iedereen die een nieuwe hypotheek aangaat maandelijks aflossen om van hypotheekrenteaftrek te kunnen profiteren. Bij de originele Starterslening-regeling betaalt u de eerste drie jaar geen aflossing. Daardoor voldoet de lening niet aan de nieuwe fiscale regelgeving. Door de toevoeging van de combinatielening zijn de fiscale regels gelijk getrokken voor alle hypotheekaanvragers.

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • Tijdens de eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening en combinatielening.
  • Na de periode van 3 jaar betaalt u alleen aflossing en rente voor uw Starterslening en uw combinatielening als u dat ook echt kunt.
  • Voor de wet bent u gedurende de eerste 3 jaar wel verplicht om af te lossen op uw Starterslening. Daar gebruikt u de combinatielening voor.
  • Tussendoor kunt u altijd kosteloos aflossen op de Starterslening en combinatielening.
  • De rente van de Starterslening kunt u fiscaal aftrekken, de rente van de combinatielening niet.

Hoe kun je de Starterslening aanvragen?

U kunt een Starterslening bij de gemeente aanvragen maar niet alle gemeenten bieden een de starterslening aan. Bovendien verschillen de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen per gemeente. Raadpleeg uw gemeente om te kijken of een starterslening tot de mogelijkheden behoort.

Offerte

Als uw gemeente de aanvraag van uw Starterslening geaccepteerd heeft, krijgt u een offerte. Met deze offerte kan de hypotheekadviseur u helpen om een eerste hypotheek met NHG bij een hypotheekverstrekker voor u aan te vragen.

Het bedrag van uw hypotheek met NHG bij de hypotheekverstrekker is afhankelijk van het bedrag van uw Starterslening. De woning en de hypotheek moeten in ieder geval voldoen aan de NHG eisen. Dat betekent dat u minimaal 80% van de woningwaarde zelf moet financieren (met een hypotheek). De starterslening mag dus maximaal 20% zijn van de totale koopsom.

Laat u goed adviseren

Laat u goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maakt u een goede keuze en kunt up profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts
  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

200.000+ Klanten geadviseerd

Wij zijn een landelijk werkende organisatie. Dit betekent dat waar u ook woont, onze adviseurs hebben altijd een kantoor bij u in de buurt. De adviseurs komen ook graag bij u aan huis voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek. Zo kunnen wij zonder dure huisvestigingskosten, de klant tegen een lager tarief een persoonlijke service bieden.

Ruim 280 ervaren hypotheekadviseurs staan klaar om u binnen enkele dagen van maatwerk advies te voorzien. Uw eigen adviseur begeleidt voor u het gehele traject van begin tot eind.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?